Үзгэн бал (Rollpen)

390,000 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Хар
615,000 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Хар
6,000 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Багц
9,500 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Багц
3,800 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Хар
2,500 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Ногоон
5,500 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Цэнхэр
5,500 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Цэнхэр
199,900 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Мөнгөлөг
7,500 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Багц
1,000 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Цэнхэр
5,900 
6,500 
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)Цэнхэр
Шүүлтүүр
Үнэ

 – 

  • 1000
  • 615000
Брэнд (бичиг хэрэгсэл)
Өнгө (бичиг хэрэгсэл)
Гаралт (бичих хэрэгсэл)
Хошууны хэмжээс (бичих хэрэгсэл)