Cleverin

Өрөө тасалгааны агаарт болон гадаргууд байх вирус, бактерийг устгаж мөөгөнцрийн өсөлтийг хязгаарлана. Хлорын давхар ислийн найрлагатай бөгөөд хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө байхгүй. Японы хүүхдэд ээлтэй бүтээгдэхүүний агаар ариутгах ангилалд 2 жил дараалан 1-р байрт шалгарсан чанартай бүтээгдэхүүн юм.

34,900 

Үндсэн өнгө:

Цэнхэр ягаан
Үндсэн өнгөЦэнхэр
34,900 

Үндсэн өнгө:

Цэнхэр ягаан
Үндсэн өнгөягаан
45,000 
Үндсэн өнгөЦагаан
79,900 
Хэмжээ (эзлэхүүн)300 мл Үндсэн өнгөЦагаан
34,900 

Үндсэн өнгө:

Ногоон Хар Цагаан Шар
Үндсэн өнгөХар
34,900 

Үндсэн өнгө:

Ногоон Хар Цагаан Шар
Үндсэн өнгөЦагаан
39,900 

Үндсэн өнгө:

Цагаан

Хэмжээ (жин):

60 гр 150 гр
Хэмжээ (жин)60 гр Үндсэн өнгөЦагаан
74,900 

Үндсэн өнгө:

Цагаан

Хэмжээ (жин):

60 гр 150 гр
Хэмжээ (жин)150 гр Үндсэн өнгөЦагаан
34,900 

Үндсэн өнгө:

Ногоон Хар Цагаан Шар
Үндсэн өнгөНогоон
34,900 

Үндсэн өнгө:

Ногоон Хар Цагаан Шар
Үндсэн өнгөШар
Үнэ

 – 

  • 34900
  • 79900
Үндсэн өнгө
Хэмжээ (жин)
Хэмжээ (эзлэхүүн)