Kirkland

70,000 
150,000 
Хэмжээ (жин)3,2 кг Үндсэн өнгөУлаан
85,000 
Үндсэн өнгөШаргал
75,000  50,000 
Үндсэн өнгөБор
40,000 
Үндсэн өнгөШаргал
65,000 
Үндсэн өнгөБор
70,000 
Үндсэн өнгөШаргал
65,000 
Үндсэн өнгөБор
70,000 
Үндсэн өнгөБор
125,000 

Үндсэн өнгө:

Цэнхэр Ягаан черниль

Хэмжээ (эзлэхүүн):

5,53 литр
Хэмжээ (эзлэхүүн)5,53 литр Үндсэн өнгөЯгаан черниль
125,000 

Үндсэн өнгө:

Цэнхэр Ягаан черниль

Хэмжээ (эзлэхүүн):

5,53 литр
Хэмжээ (эзлэхүүн)5,53 литр Үндсэн өнгөЦэнхэр
75,000 
Үндсэн өнгөБор
65,000  55,000 
Үндсэн өнгөБор
Үнэ

 – 

  • 40000
  • 150000
Үндсэн өнгө
Хэмжээ (жин)
Хэмжээ (эзлэхүүн)