Зээлээр худалдан авах боломж - LendPay

2022/10/27

www.izi.mn цахим их дэлгүүр | LendMN | #LendPay | ийзий

Lendpay үйлчилгээгээр izi.mn цахим дэлгүүрээс хүссэн бүтээгдэхүүнээ 60 хоногийн хугацаатай 4 хувааж төлөх нөхцөлтэйгөөр худалдан авах боломжтой боллоо.

LendMN аппликейшний зээлийн эрхээ ашиглан, хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг урьдчилгаагүй, шимтгэлгүй шууд аваад хувааж төлөөрэй. 

#Lendpay #шуудавъя